Här samlar vi alla kommande och inspelade webbvisningar för dig som missade tidigare eller vill se en gång till.

Vi erbjuder webvisningar för att informera och inspirera kring hur man kan arbeta mer effektivt med hjälp av Symetri Efficient Facility. Anna Wennerblom har full koll på webbvisningar, hör av dig till henne om du har frågor.

 

Kommande visning: Arbeta effektivt med underhållsplanering

Se ett effektivt IT-stöd för att styra och planera underhåll för både installationer och byggdelar. På visningen ser du hur du:

  • får full kontroll över kostnader, planering och genomförande av underhållsarbeten.
  • genom att stödja flera underhållsprocesser ständigt kan förbättra kostnadseffektiviteten och effekten av underhållsarbetet för organisationen.
  • kan arbeta med åtgärder för underhåll genom att lägga in dem årligen eller på längre sikt, som en rullande besiktningsmodell och som fast årsplanering.
  • kan skapa grafiska planer och prognoser.

Planerat underhåll är en av modulerna i Symetris IWMS-lösning Faciliate
Anmäl dig till visningen 19 september kl 9

Avtal & Garantier

Få full koll på ramavtalsentreprenörer och entreprenadgarantier i den löpande förvaltningen. Det finns mycket pengar att spara om man får ordning på garantier och kopplar ihop dem med förvaltningens olika processer för tillsyn och skötsel liksom avhjälpande och planerat underhåll. På visningen ser du hur du kan hantera entreprenadgarantier och avrop mot ramavtalsentreprenörer i enlighet med LOU. Avtal & Garantier är en av modulerna i Symetris IWMS-lösning Faciliate.
Se den inspelade webbvisningen här 

 

Tillsyn & Skötsel

Planera och styr åtgärder, få färre akuta åtgärder, nöjdare kunder och förbättrad kostnadseffektivitet. På webbvisningen ser du Symetris systemstöd för att hantera arbetsprocesserna för tillsyn och skötsel som är en del av Symetris IWMS-lösning Faciliate.
Se den inspelade webbvisningen här

 

Konst

Få komplett överblick över alla konstverk som hanteras i er verksamhet. Webbvisningen vänder sig till dig som är ansvarig för eller arbetar med företagets konstsamling och som vill se hur man enkelt arbeta i systemet. Konst är en av modulerna i Symetris IWMS-lösning Faciliate. 
Se den inspelade visningen

 

En komplett lösning för ert ritningsarkiv 

På visningen ser du en ritningshanteringslösning som kan:

  • Samla er grafiska byggnadsinformation på ett centralt ställe.
  • Ajourhålla ritningar- och modeller på ett kostnadseffektivt sätt.
  • Presentera grafisk byggnadsinformation som planritningar, lägenheter, rum, utrustning mm.
  • Hantera områdena utanför byggnaden som träd, gräsytor och parkeringsplatser.
  • Koppla valda areor och utrymmen till hyreskontrakt med hjälp av visuella färgkodade filter. 

Se den inspelade visningen