Modellering

Modellering, som även beskrivits i avsnitten om 3D-laserskanning, innebär att man skapar en 3D-modell i ett CAD-verktyg. I samband med modellering så skapas byggdelsobjekt med tillhörande egenskaper på väggar, dörrar, fönster mm. Egenskaperna kan vara material, ingående byggdelar, brandklass, ljudklass mm.

Exempel på nyttan med att ha tillgång till en uppdaterad, användbar och lättåtkomlig fastighetsinformationsmodell fylld med relevant information:

  • Genom att få snabb åtkomst till information vid krishantering av vattenläckage minskas skadekostnader och avbrott i verksamheten.
  • Genom att snabbt och precist utreda ett inrapporterat klagomål förbättras kundnyttan och värdering av organisationen som fastighetsförvaltare ökar. Detta kan följas upp via NKI (nöjd kund-index).
  • Minska eller eliminera inventeringar - informationen är redan insamlad och tillgänglig.
  • Behovet att besöka en plats för att kolla upp information, t ex vilken typ av komponent som ska bytas ut, minskar vilket gör att man kan arbeta mer miljösmart och göra färre resor.

Kontakta Dan Olandersson, han har hjälp massor av fastighetsföretag att arbeta mer effektivt!