Goda exempel på vad vi gör för våra uppdragsgivare.

Vi arbetar med marknadens mest krävande organisationer och företag. Idag förvaltar våra uppdragsgivare drygt 100 miljoner kvm över hela Sverige. 

Stockholms Universitet

Vi är samarbetspartner till Stockholms Universitet när de handlar upp ett modernt IWMS-system.

Akademiska Hus

Jonas Peterson, verksamhetsutvecklare på Akademiska Hus, resonerar kring sätt att hantera digitalisering och BIM i förvaltning.