Goda exempel på vad vi gör för våra uppdragsgivare.

Vi arbetar med marknadens mest krävande organisationer och företag. Idag förvaltar våra uppdragsgivare drygt 100 miljoner kvm över hela Sverige. 

Sollentunahem

Full koll på all byggnadsinformation & bra underlag för upphandling av städ- och utomhusmiljö.

Signalisten

Säkrar interna rutiner och ett enhetligt ritningsarkiv. Tillgängliggör ritningar i organisationen så att alla får koll på ytor och utrymmen.

Lunds Kommuns Fastighetsbolag

Uppritning 3D objektsmodell - baserat på befintliga underlag för att få ut korrekta areor på rumsnivå enligt svensk standard BTA, BRA och NTA.

Telge

Väljer Symetri som samarbetspartner för nytt heltäckande systemstöd för ritnings-, modell- och areahantering.

NCC & Botkyrkabyggen

Bristande underlag inför stambyte och renovering av 16 punkthus kräver nya relationshandlingar. Laserskanning fångar verkligheten med millimeterprecision.