Goda exempel på vad vi gör för våra uppdragsgivare.

Vi arbetar med marknadens mest krävande organisationer och företag. Idag förvaltar våra uppdragsgivare drygt 100 miljoner kvm över hela Sverige. 

Sollentunahem

Full koll på all byggnadsinformation & bra underlag för upphandling av städ- och utomhusmiljö.

Stockholms Universitet

Vi är samarbetspartner till Stockholms Universitet när de handlar upp ett modernt IWMS-system.

Landstinget Värmland

Symetri Efficient Facility har fått i uppdrag att leverera en IT-lösning till Landstinget i Värmland i form av en Konstmodul.

Signalisten

Säkrar interna rutiner och ett enhetligt ritningsarkiv. Tillgängliggör ritningar i organisationen så att alla får koll på ytor och utrymmen.

Stockholms hamnar

Laserskanning till 3D-modeller av byggnader och lastkajer för säkrad drift- och förvaltning.

Riksdagsförvaltningen

Säkra kvalitén i drift- och förvaltning. Tillgängliggör korrekt beslutsunderlag för kostnadseffektivare ombyggnationer och renoveringar.

Lunds Kommuns Fastighetsbolag

Uppritning 3D objektsmodell - baserat på befintliga underlag för att få ut korrekta areor på rumsnivå enligt svensk standard BTA, BRA och NTA.

NCC & Botkyrkabyggen

När bostadsbyggandet under miljonprogrammet genomfördes på 60-talet fanns det stora brister i hantering av dokumentation och information till drift och förvaltning.

Region Östergötland

Region Östergötland framtidssäkrar sitt ritningsarkiv ur ett livscykelperspektiv med hjälp av Symetri Efficient Facility´s grafiska FM-system.