Vi får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln.

All information från projektering, byggnation till drift & förvaltning och arbetsplatsservice i ett integrerat flöde, presenterat i överskådliga dashboards, 2D- och 3D-modeller och mobila gränssnitt. 

Se våra webbvisningar

Kommande: Få full koll på fastighetens utomhusmiljö 15/11+22/11.

Se även inspelade visningar.

Uppdrag: Sollentunahem

Full koll på all byggnadsinformation och bra underlag för upphandling av städ- och utomhusmiljö. Allt samlat i ett modernt grafisk verksamhetsstöd och driftas av Symetris modell- och ritningstjänst.

Gör byggnadsinformation mer tillgänglig i förvaltningsskedet

Ladda ner vår guide kring digitalisering och BIM som steg för steg visar hur man går tillväga för att digitalisera sina utrymmen liksom att få full koll på och tillgängliggöra all byggnadsinformation.

Broman om branschen

Nytt inlägg: Vilka nyttoeffekter får man när man får full koll på fastighetens utomhusmiljö?

Fastighetskontoret Stockholm Stad väljer IWMS-lösningen Faciliate

TOTALERBJUDANDE

Vi hjälper dig samla in, strukturera och använda all värdefull information om fastigheten och arbetsplatsen

REFERENSER

Goda exempel på vad vi gör för våra uppdragsgivare.

KONTAKT

Kontakta oss och låt oss presentera Symetri Efficient Facility!

AKTUELLT

Det händer saker kring Symetri Efficient Facility.

OM OSS

Om oss på Symetri Efficient Facility.

SUPPORT

Vi erbjuder inte bara ett komplett IWMS system utan också marknadens vassaste support.